Sonda

Jak ci się podoba nowa strona?
 

O autorze

Adiunkt w Instytucie Historii i Politologii Akademii Pomorskiej w Słupsku Studia historyczne ukończył z wyróżnieniem na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w 2000 r. uzyskując Nagrodę Dziekana dla najlepszych absolwentów Wydziału Humanistycznego.  Cztery lata później na tej samej uczelni obronił doktorat.

Autor  pięciu wydawnictw książkowych:

1) Ukraina w latach kolektywizacji i Wielkiego Głodu (1929-1933), Wydawnictwo Naukowe GRADO, Toruń 2005 (wyd II 2008, wyd III 2012) – jest pierwszą polską naukową monografią traktującą o jednej z największych zbrodni komunistycznych w Europie.

2) Pomór w „raju bolszewickim”. Głód na Ukrainie w latach 1932-1933 w świetle polskich dokumentów dyplomatycznych i dokumentów wywiadu, Toruń 2008 – przedstawia stosunek II RP do tragedii u wschodniego sąsiada. W niej także opublikowano po raz pierwszy 70 dotąd nieznanych polskich dokumentów archiwalnych traktujących o Wielkim Głodzie na Ukrainie z lat 1932-1933.

3) Współautor i współredaktor publikacji wydanej w trzech wersjach językowych: Holodomor. The Great Famine in Ukraine 1932 - 1933, (praca zbiorowa), Warsaw - Kiev, ss. 648.

4) W świecie stalinowskich zbrodni. Ukraina w latach czystek i terroru (1934-1938) w obserwacjach i analizach MSZ oraz wywiadu wojskowego Drugiej Rzeczypospolitej, Słupsk 2013 (ukazała się w wydawnictwie Akademii Pomorskiej 10 grudnia 2013 r.).

5) AFERA RANA. Zatrzymanie przez sowiecki kontrwywiad por. Stefana Kasperskiego w świetle jego sprawozdania z 12 sierpnia 1936 r. , Kraków 2014, ss. 232. Współautorstwo i współredakcja z Piotrem Kołakowskim (ukazała się w wydawnictwie AVALON 29 maja 2014 r.).

Publikował również w czołowych czasopismach w kraju i za granicą, m.in. w „Gazecie Wyborczej”, „Wprost”, „Polityce”, „Więzi”, „Dziejach Najnowszych”, „Ukraińskim Istorycznym Żurnalu”.

Autor scenariusza wystawy "Wielki Głód na Ukrainie 1932-1933", prezentowanej po raz pierwszy w Krakowie przed Wawelem w marcu 2007 r., a następnie w kilkudziesięciu innych miastach Polski. Więcej zob. w zakładce wystawy.

Jest członkiem Rady Naukowej  czasopisma: "Holodomor Studies", którego redaktorem i wydawcą są Roman Serbyn i Charles Schlacks (Kanada, USA). "Holodomor Studies" jest pierwszym i jedynym w swoim rodzaju czasopismem poświęconym analizie ukraińskiego ludobójstwa we wszelkich jego aspektach.

Robert Kuśnierz jest dwukrotnym stypendystą Fundacji Lanckorońskich (edycja z 2002 r. i 2005 r.); stypendystą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (edycja z 2006 r.) oraz laureatem stypendium dla młodych wyróżniających się naukowców Zostańcie z nami tygodnika „Polityka” (edycja z 2007 r.). W listopadzie 2007 r. prezydent Ukrainy przyznał Autorowi order „Za zasługi” III stopnia za „aktywną działalność społeczną, duży wkład ws. wyświetlenia prawdy o Wielkim Głodzie z lat 1932-1933 na Ukrainie”. Order został odebrany 8 grudnia 2008 r. podczas uroczystości na Zamku Królewskim w Warszawie. W roku akademickim 2009/2010 był stypendystą  Harvard University (The Eugene and Daymel Shklar Fellowship, Harvard Ukrainian Reaserch Institute). W czerwcu 2010 otrzymał Stypendium konferencyjne Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dofinansowujące wyjazd na konferencję do Los Angeles. 26 sierpnia 2010 r. dr R. Kuśnierz otrzymał stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dla "młodych wybitnych naukowców". 19 sierpnia 2011 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał drowi R. Kuśnierzowi stypendium w programie "Mobilność Plus" (I edycja) finansujące badania naukowe na Harvard University w latach 2013-2014.

Zainteresowania badawcze koncentrują się na dziejach ZSRR i państw powstałych po jego rozpadzie ze szczególnym uwzględnieniem Ukrainy; dyplomacji polskiej, stosunkach polsko-radzieckich i polsko-ukraińskich.

Żona Renata Wiaderna - Kuśnierz jest adiunktem w Zakładzie Historii XX wieku Akademii Pomorskiej w Słupsku.